Aby wziąć udział w szkoleniu CH-1: Eksploatacja i konserwacja urządzeń chłodniczych: zagrożenia pracy i przeciwdziałanie wypełnij poniższy formularz

Imię

Nazwisko

Pesel

Miejsce urodzenia

Nazwa i adres firmy

Stanowisko

Nip Firmy

Adres do korespondencji

Telefon

Adres e-mail

Szkolenie odbędzie się w dniach

Deklaruję chęć udziału w szkoleniu

Szkolenie odbędzie się w dniach

Deklaruję chęć udziału w szkoleniu

Koszt uczestnictwa w szkoleniu łącznie z obiadami i materiałami szkoleniowymi wynosi 695 zł zł + 23% VAT (dla członków KFCh 595 zł + 23% VAT).


Koszt uczestnictwa w szkoleniu

wpłacono na konto: BZ WBK l O/Gdańsk 49 10901098 0000 0000 09278198
z dopiskiem: Za udział w szkoleniu.

Upoważniam firmę I.P.P.U. Masta Spółka z o.o. do wystawienia faktury bez podpisu.

Wyrażam zgodę na umieszczenie mojej osoby w galerii zdjęć ze szkolenia:

tak nie

Uwagi: