Zapraszamy do udziału w szkoleniu CH-2: Zasady montażu i obsługi urządzeń chłodniczych

Proszę podać swoje dane:
(Pola oznaczone * muszą zostać wypełnione)
Uwaga! Aby móc wysłać formularz uczestnictwa w szkoleniu należy mieć włączoną obsługe Javascript w
swojej przeglądarce internetowej ( ważne jeżeli Państwo samodzielnie ją wyłączyli, bo domyślnie jest włączona)Imię: *
Nazwisko: *
Pesel: *
Nazwa Firmy
Adres Firmy:
Stanowisko
NIP Firmy:
Adres do korespondencji:
Tel.: *
Adres e-mail.:

Szkolenie odbędzie się w dniach

Koszt uczestnictwa w szkoleniu łącznie z obiadami i materiałami szkoleniowymi wynosi 695,00 zł + 23% VAT (dla członków KFCh 595,00 zł + 23% VAT).

Koszt uczestnictwa w szkoleniu

wpłacono na konto: BZ WBK l O/Gdańsk 49 1090 1098 0000 0000 0927 8198
z dopiskiem: Za udział w szkoleniu.

Upoważniam firmę I.P.P.U. Masta Spółka z o.o. do wystawienia faktury bez podpisu.

Wyrażam zgodę na umieszczenie mojej osoby w galerii zdjęć ze szkolenia:

tak nie

Uwagi: