Modułowy System Szkoleń w zakresie szkoleń i certyfikacji w branży chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła

Założenia Modułowego Systemu Szkoleń


1. PODSTAWY TECHNIKI CHŁODNICZEJ

Moduły zasadnicze:(kliknij w link aby przejrzeć program w formacie pdf)

CH – 1 Eksploatacja i konserwacja urządzeń chłodniczych: zagrożenia pracy
i przeciwdziałanie
CH – 2 Zasady montażu i obsługi urządzeń chłodniczych
CH – 3 Sprężarki chłodnicze: budowa + działanie + użytkowanie
CH – 4 Chłodnicze wymienniki ciepła i aparatura pomocnicza
CH – 5 Sterowanie i regulacja działania urządzeń chłodniczych
CH – 6 Przepisy prawne w zakresie chłodnictwa
CH – 7 Czynniki chłodnicze i nośniki ciepła: własności użytkowe
CH – 8 Odzysk czynników chłodniczych: metody i obsługa sprzętu
CH – 9 Elektromechanika chłodnicza. Sterowanie i regulacja urządzeń chłodniczych
CH – 10 Mineralne i syntetyczne środki smarne do sprężarek chłodniczych.
CH – 11 Oszczędność energii w systemach chłodniczych. Odzysk ciepła skraplania
CH – 12 Wybrane problemy technologii chłodniczej dla mechaników
CH – 13a Uprawnienia energetyczne w zakresie instalacji chłodniczych
i klimatyzacyjnych o mocy powyżej 50 kW – stanowiska eksploatacji
CH – 13b Uprawnienia energetyczne w zakresie instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych
o mocy powyżej 50 kW – stanowiska nadzoru
PC-0 Budowa i wykorzystanie sprążarkowych pomp ciepła

Moduły uzupełniające :

CH – a Monitoring, rejestracja, kontrola i regulacja parametrów pracy instalacji chłodniczych
CH – b Izolacje cieplne i parochronne w obiektach chłodniczych i klimatyzacyjnych
CH – c Projektowanie systemów chłodzenia : bilanse cieplne i zasady doboru elementów systemu
CH – d Amoniakalne urządzenia chłodnicze: Bezpieczeństwo dla obsługi, otoczenia oraz środowiska naturalnego
CH – e Bezchlorowe i naturalne płyny robocze dla techniki chłodniczej : własności i postępowanie
CH – f Absorpcyjne urządzenia chłodnicze : budowa, działanie i stosowanie
CH – g Termoelektryczne urządzenia chłodnicze : budowa, działanie i stosowanie
CH – h Montaż instalacji małych urządzeń chłodniczych

2. PODSTAWY KLIMATYZACJI I WENTYLACJI

Moduły zasadnicze:

KL – 1 Wentylacja użytkowa : podstawy projektowania i eksploatacji
KL – 2 Odzysk ciepła w systemach wentylacji i klimatyzacji : aspekt techniczny i Ekonomiczny
KL – 3 Klimatyzacja w obiektach służby zdrowia
KL – 4 Wentylacja i klimatyzacja hal krytych pływalni
KL – 5 Sterowanie i regulacja w systemach wentylacji i klimatyzacji
KL – 6 Regulacje prawne w zakresie wentylacji i klimatyzacji
KL – 7 Montaż, obsługa i konserwacja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
KL – 8 Zanieczyszczenia w instalacjach klimatyzacyjnych i metody ich usuwania

3. BUDOWA I WYKORZYSTANIE POMP CIEPŁA

Moduły zasadnicze:

PC – 1 Termorenowacja budynków mieszkalnych
PC – 2 Dolne źródła energii pomp ciepła: dobór wymienników ciepła
PC – 3 Pompy ciepła w systemach ogrzewania wolnostojących budynków mieszkalnych: aspekt techniczny i ekonomiczny

4. CO2 (R744) SZKOLENIE PRAKTYCZNO-TECHNICZNE DLA MONTERÓW