Witamy

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką działalnością firmy MASTA, na którą składa się:

 • projektowanie, kompletacja, montaż i serwis instalacji chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; zapraszamy do działu Instalacje;

 • działalność szkoleniowa: w zakresie substancji kontrolowanych (Certyfikaty dla personelu), Modułowy System Szkoleń (szkolenia z podstaw techniki chłodniczej, klimatyzacji i wentylacji oraz pomp ciepła), szkolenia współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego;

 • działalność wydawnicza: miesięcznik Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, 22 pozycje książkowe z dziedziny klimatyzacji, chłodnictwa i pomp ciepła, m.in. Poradniki Technika Chłodnicza;

 • dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych firmy Fujitsu;

 • przedstawicielstwo handlowe firmy Trox;
 •  

  Certyfikaty dla personelu

  Zgodnie z ustawą z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 881) oraz Ustawą z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z dnia 23 sierpnia 2017 r. Poz. 1567) „Personel wykonujący czynności przy stacjonarnych urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła oraz agregatach chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane obowiązany jest do posiadania certyfikatów dla personelu „.

  dowiedz się więcej…