Szkolenia współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego


MASTA stworzyła projekty szkoleniowe, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”,
Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”,
Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

W okresie sierpień 2010 r.– kwiecień 2014 r. przeprowadzono 3 edycje szkoleń z 7 tematów:
1. Czynniki chłodnicze i nośniki ciepła.
2. Amoniakalne urządzenia chłodnicze.
3. Sprężarki chłodnicze: budowa + działanie + użytkowanie.
4. Budowa i wykorzystanie sprężarkowych pomp ciepła w systemach grzewczych.
5. Eksploatacja i konserwacja urządzeń chłodniczych.
6. Zasady montażu i obsługi urządzeń chłodniczych.
7. Przepisy prawne w zakresie chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła.

W okresie grudzień 2012 r. – kwiecień 2014 r. MASTA zrealizowała projekt "Inwestycja w pracownika szansą dla branży chłodnictwa i klimatyzacji - edycja trzecia", obejmujący zorganizowanie 27 szkoleń z tematyki klimatyzacji i chłodnictwa.
Wzięło w nim udział 20 przedsiębiorstw. Celem ogólnym projektu był wzrost kwalifikacji i umiejętności 78 pracowników z 20 przedsiębiorstw sektora MŚP z branży chłodnictwa i klimatyzacji z terenu województwa pomorskiego w zakresie techniki chłodniczej i klimatyzacyjnej do końca 2012 roku.
Przeprowadzono 376 godzin szkoleniowych (47 dni). Osiągnięte rezultaty projektu:
78 pracowników (w tym 72 mężczyzn i 6 kobiet) z 20 przedsiębiorstw sektora MŚP z branży chłodnictwa i klimatyzacji z woj. pomorskiego podniosło swoje kwalifikacje dzięki uczestnictwu w szkoleniach z technik chłodniczych i klimatyzacyjnych;
78 pracowników przedsiębiorstw (w tym 72 mężczyzn i 6 kobiet) otrzymało świadectwa uczestnictwa w szkoleniu; w sumie 270 świadectw;
Nastąpiło podniesienie poziomu jakości usług oferowanych przez firmy biorące udział w projekcie; Zwiększyła się świadomość pracodawców i pracowników uczestniczących w projekcie w zakresie korzyści płynących z kształcenia.
Projekt „Inwestycja w pracownika szansą dla branży chłodnictwa i klimatyzacji – edycja trzecia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W roku 2012 MASTA zrealizowała projekt "Inwestycja w pracownika szansą dla branży chłodnictwa i klimatyzacji - edycja druga", obejmujący zorganizowanie 22 szkoleń z tematyki klimatyzacji i chłodnictwa. Wzięło w nim udział 17 przedsiębiorstw.
Celem ogólnym projektu był wzrost kwalifikacji i umiejętności 89 pracowników z 17 przedsiębiorstw sektora MŚP z branży chłodnictwa i klimatyzacji z terenu województwa pomorskiego w zakresie techniki chłodniczej i klimatyzacyjnej do końca 2012 roku.

Przeprowadzono 304 godziny szkoleniowe (38 dni).
Osiągnięte rezultaty projektu:

 • 89 pracowników (w tym 82 mężczyzn i 7 kobiet) z 17 przedsiębiorstw sektora MŚP z branży chłodnictwa i klimatyzacji z woj. pomorskiego podniosło swoje kwalifikacje dzięki uczestnictwu w szkoleniach z technik chłodniczych i klimatyzacyjnych;
 • 89 pracowników przedsiębiorstw (w tym 82 mężczyzn i 7 kobiet) otrzymało świadectwa uczestnictwa w szkoleniu; w sumie 220 świadectw;
 • Nastąpiło podniesienie poziomu jakości usług oferowanych przez firmy biorące udział w projekcie;
 • Zwiększyła się świadomość pracodawców i pracowników uczestniczących w projekcie w zakresie korzyści płynących z kształcenia.

 • Projekt „Inwestycja w pracownika szansą dla branży chłodnictwa i klimatyzacji – edycja druga” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  W latach 2010-2011 MASTA zrealizowała projekt "Inwestycja w pracownika szansą dla branży chłodnictwa i klimatyzacji", obejmujący zorganizowanie 24 szkoleń z tematyki klimatyzacji i chłodnictwa. Wzięło w nim udział 16 przedsiębiorstw. Celem ogólnym projektu był wzrost kwalifikacji i umiejętności 95 pracowników z 16 przedsiębiorstw sektora MŚP z branży chłodnictwa i klimatyzacji z terenu województwa pomorskiego w zakresie techniki chłodniczej i klimatyzacyjnej do końca 2011 roku.

  W wyniku realizacji projektu przeprowadzono 320 godzin szkoleniowych (40dni).
  Osiągnięte rezultaty projektu:
 • 120 pracowników (w tym 109 mężczyzn i 11 kobiet) z 16 przedsiębiorstw sektora MŚP z branży chłodnictwa i klimatyzacji z woj. pomorskiego podniosło swoje kwalifikacje dzięki uczestnictwu w szkoleniach z technik chłodniczych i klimatyzacyjnych.
 • 120 pracowników przedsiębiorstw (w tym 109 mężczyzn i 11 kobiet) otrzymało świadectwa uczestnictwa w szkoleniu; w sumie 240 świadectw.
 • Nastąpiło podniesienie poziomu jakości usług oferowanych przez firmy biorące udział w projekcie;
 • Zwiększyła się świadomość pracodawców i pracowników uczestniczących w projekcie w zakresie korzyści płynących z kształcenia.

 • Projekt „Inwestycja w pracownika szansą dla branży chłodnictwa i klimatyzacji” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego